Grupo LabEndo

Docencia de Doutoramento


Programa de Doutoramento Interuniversitario en Endocrinoloxia

Memoria | Visitar a súa Páxina Web

Docencia de Mestrado


Mestrado Universitario en Nutrición
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O01M139V01105 Endocrinoloxía Básica e Clínica Diz Chaves, Yolanda M.
Mallo Ferrer, Federico
1c 5
O01M139V01106 Metabolismo e a súa Patoloxía Mallo Ferrer, Federico 1c 5
O01M139V01107 Neuroendocrinoloxía Diz Chaves, Yolanda M.
González Matías, Lucas C.
Mallo Ferrer, Federico
1c 5
O01M139V01109 Nutrición Humana Mallo Ferrer, Federico 1c 6
O01M139V01202 Nutrición Clínica Magdalena López, Carlos J. 2c 6
O01M139V01203 Dietoterapia Magdalena López, Carlos J. 2c 4.5

Docencia de Grado


Grado en Enfermería
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V52G140V01103 Bioquímica Diz Chaves, Yolanda M. 1c 6
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
P02G050V01104 Fisioloxía do exercicio I González Matías, Lucas C.
Fandiño Gómez, Juan
1c 6
Grao en Fisioterapia
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
P05G170V01201 Afeccións medicoquirúrxicas Magdalena López, Carlos J. 2c 9
P05G170V01301 Afeccións quirúrxicas Magdalena López, Carlos J. 1c 6