Grupo LabEndo

Liñas de Investigación


 • Incretinas (Sistema reproductor / Control metabólico, diabesidade / Pulmón e cardiovascular).
 • Nutrición e deporte.
 • Endocrinoloxía clínica.

Recursos


INSTALACIÓNS

Instalacións disponibles na Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo:

 • Laboratorio equipado no modulo A do 2º andar de 50m2.
 • Laboratorio de cultivos celulares (estufa de incubación con CO2 controlado, campana de fluxo laminar, microscopio invertido).
 • Laboratorio para estudo con animais de 20m2 no andar 0.
 • Almacén de 20m2 no andar 0.

O grupo está ubicado no Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO), onde dispón dun laboratorio propio de 70m2, 2 despachos e unha sala de estudo para investigadores de 27m2. Dispoñemos de uso compartido de 360m2 de instalacións, salas, laboratorios de apoio á investigación, así como o uso dun novo animalario de 1000m2 totalmente equipado.


INSTRUMENTOS NO NOSO LABORATORIO

 • Baño termostático (BUNSEN).
 • Baño de ultrasonidos ULE1500 (AXTOR).
 • Bomba peristáltica de 8 canais IPC (ISMATEC).
 • Centrifugas:
  • Angular centrifuge Cencom 2 (SELECTA)
  • Centrifuga de sobremesa Harrier 18/80 (MSE)
  • Centrifuga de sobremesa: 5810R (EPPENDORF)
  • Centrifuga de sobremesa: 5415R (EPPENDORF)
  • Centrifuga de sobremesa: 5415C (EPPENDORF)
 • Crooslinker UVC 500 (HOEFER)
 • Equipo de medición para antropometría:
  • Báscula 769 (SECA) con tallimetro 220 (SECA).
  • Body composition monitor BF511 (OMRON).
  • Body fat monitor BF306 (OMRON).
  • Medidor panículo:
   • Harperden HSB-BI (BATY INTERNATIONAL).
   • Holtain LTD. (CRYMYCH U.K).
  • Tallimetro 214 (SECA).
 • Equipamento de estudo de metabolismo e comportamiento:
  • 21 gaiolas metabólicas para rata (PANLAB).
  • 10 gaiolas metabólicas para ratón (PANLAB).
  • 4 gaiolas metabólicas automáticas Physiocage 00 (PANLAB-Harvard Apparatus).
  • 4 gaiolas de actividade para rata (PANLAB-Harvard Apparatus).
  • 6 gaiolas de actividade para ratón (PANLAB-Harvard Apparatus).
  • Campo aberto para estudos de conducta en rata.
  • Laberinto en cruz para estudos de conducta en rata.
 • Espectrofotómetro UV-VIS: DV530 (BECKMAN).
 • Fontes de Alimentación:
  • Power Pac HC (BIO-RAD).
  • GPS 200/400 (PHARMACIA LKB).
 • Hibridization oven/shaker (Amersham Pharmacia Biotech).
 • Inmovilizadores de roedores (Harvard apparatus).
 • Mantas térmicas roedores (Panlab).
 • Microscópio óptico modelo SE (NIKON).
 • Sistema de análise de imaxes de xeles: Transiluminador MacroV (PHARMACIA) e cámara Super steadyshot DSC-H2 (SONY).
 • Sistema de electroforese xeles de agarosa: Sub-Cell GT (BIO-RAD).
 • Sistema de transferencia de xeles Trans-blot Turbo (BIO-RAD).
 • Sistema de Western Blot: mini-PROTEAN tetra cell (BIO-RAD).
 • Termocicladores PCR convencional:
  • My CyclerTM termal cycler (BIO-RAD).
  • Master cycler gradient (EPPENDORF).
 • Equipamento básico de laboratorio:
  • Axitadores:
   • Axitador orbital: Vibrax VX43 (OVAN).
   • Axitadores Vortex: Reax 2000 (HEIDOLPH) e Vortex Mixer (VELP SCIENTIFCA).
  • Balanzas:
   • Balanza de precisión (SCALTEC).
  • Baño de ultrasons 1.5L (AXTOR).
  • Baños de incubación:
   • Baño térmico SW22 (JULABO).
  • Conxeadores e frigoríficos:
   • Conxeadores de -20ºC Congelador vertical GG 5210 (LIEBHERR).
   • Conxeador de -80 Arcón congelador -80ºC DEDK-746 308-651 (ARCTIKO).
   • Nevera/Conxeador Ecotropic (EDESA).
  • Xiringas:
   • 0.01-1ml; 1-20 ml Omnifix-F (BRAUN).
   • 0.2-5ml Injekt (BRAUN).
   • 1-10µl (HAMILTON).
  • Homoxenizador.
  • Microondas intellowave (LG).
  • pHmetro.
  • Placas calefactoras e/ou refrixeradoras:
   • Block heater (SUART SCIENTIFIC).
   • Placa calefactora AG-2 (RAYPA).
   • Thermomixer confort (EPPENDORF).
  • Pipetas:
   • Finnpipette (desde 1µl hasta 5000µl).
   • Eppenddorf (desde 0.5 µl hasta 1000 µl).
   • Electrónicas.
   • Xplorer plus 0.5-10µl (EPPENDORF).
   • Multipette Xstream (EPPENDORF).
   • Pipeteador para pipetas graduadas Easypet 4421 (EPPENDORF).
   • Pipetas de desprazamento positivo.
   • M25 Microman (GILSON).
   • M50 Microman (GILSON).
   • M250 Microman (GILSON).
  • Sondas intragástricas.
  • Sonicador.
 • Equipamento informático:
  • Ordenador Dell precisión T3500.
  • PCs.
  • Impresoras: Epson Stylus Photo P50 e HP Laserjet P2035.

 • EQUIPAMENTO CENTRALIZADO DISPOÑIBLE A TERCEIROS

  • Autochave (SELECTA).
  • Analizador de imaxes: ChemiDocTM XRS (Bio‐Rad).
  • Destilador e equipo de auga osmotizada.
  • Equipo de adquisición de imaxes ChemiDocTM XRS (Bio‐Rad).
  • Equipamento básico para immunoshistoquímica:
   • Micrótomo de conxelación.
   • Vibrátomo VT1000S (LEICA).
   • Microscopios, etc).
  • Espectrofotómetro para mostras de pequeno volumen NanoDrop® (THERMO SCIENTIFIC).
  • In Vivo MX FX PRO (CARESTREAM).
  • Laboratorio de cultivos celulares:
   • Estufa de incubación con CO2 controlado Midi40 CO2 incubator (Thermo Scientific).
   • Campana de fluxo laminar clase II (NUAIRE).
   • Microscopio invertido TMS (NIKON).
  • Lector de placas : EnVision® (PerkinElmer).
  • Módulo Confocal Bio-Rad MCR-1024 | microscopio Nikon Eclipse E800.
  • Módulo Confocal Leica SP5 | microscopio óptico invertido Leica DMI 6000.
  • Sistema de PCR cuantitativa (qPCR) para cuantificar expresión xénica.

  TÉCNICAS E ESTUDOS DE USO HABITUAL NO LABORATORIO

  • Cuantificación de metabolitos e actividades enzimáticas mediante espectrofotometría UV-VIS.
  • Cuantificación por ELISA o RIA de niveis de hormonas en mostras biolóxicas.
  • Cuantificación por qRT-PCR dos niveis de expresión de xenes.
  • Cuantificación por Western Blot de niveis.
  • Cultivos celulares primarios.
  • Desenvolvemento de modelos de estudo animal en roedores:
   • Modelo de diabetes.
   • Modelo de fibrosis pulmonar.
   • Modelo de hipoplasia pulmonar.
   • Modelo de subnutrición durante a xestación.
   • Modelo de estudo en animais vagotomizados.
   • Modelo de estudo en animais adrenalmente demedulados.
  • Estudos de comportamento emocional: depresión, ansiedade.
  • Estudos de memoria a curto prazo.
  • Estudos de metabolismo, control da inxesta e en modelos de obesidade.
  • Estudos de reprodución en roedores.
  • Técnicas de cuidado e manipulación de roedores.
  • Técnicas immunohistoquímicas en tecidos e células.
  • Técnicas de administración de sustancias: intaperitoneal, intramuscular, intravenoso, intracerebroventricular, intragástrico, subcutáneo.
  • Técnicas quirúrxicas en roedores: canulación intracerebroventricular, canulación yugular, ovariectomía, orquidectomía, adrenalectomía, vagotomía.
  • Obtención de mostras sanguíneas: por punción yugular, cardiaca, mediante canulación mostras seriadas, punción vena caudal.
  • Procesamento de mostras tanto para experimentación in vivo coma in vitro.

  Proxectos de investigación financiados


  Papel de Incretinas no control da reproducción e a maduración fetal.
  2012 - 2014 | MICINN. Plan Nacional de I+D+i | Ref. BFU2011-27790
  Investigador principal: Federico Mallo Ferrer.

  Regulación do Eixo Adrenal por Péptidos Insulinotrópicos: GLP-1 e Exendina-4 e repercusión na inxesta de alimentos. Estudo en modelos de Diabetes e obesidade.
  2009 - 2011 | MICINN. Plan Nacional de I+D+i | Ref. BFU2008-03168
  Investigador principal: Federico Mallo Ferrer.

  Nanovacinas: Deseño de nanoestructuras poliméricas para inmunización. Subproxecto 3: Biodistribución e cinética de nanovacinas en modelos animais.
  2008 - 2011 | Fondo de investigacións sanitarias | Ref. FIS PI081981
  Investigador principal: Federico Mallo Ferrer (Coord.), África González.

  Regulación da inxesta por Exendina4. Papel de Ghrelin e Sistema Nervioso Vexetativo en situacións fisiolóxicas e fisiopatolóxicas de hiperfaxia: Obesidade-Diabetes-Xestación-Lactancia.
  2008 - 2011 | Xunta de Galicia, INCITE programa sectorial | Ref. 08CSA060310PR
  Investigador principal: Federico Mallo Ferrer.

  Colaboracións


  GRUPOS NACIONAIS

  • .
  • .
  • .
  • .

  GRUPOS INTERNACIONAIS

  • .
  • .

  Formación de persoal investigador (Teses de Doutoramento)


  REMATADAS

  Caracterización dos efectos de GLP-1 e os seus análogos na función e maduración pulmonar
  17/01/2014 | Marina Romaní Pérez | Directores: Federico Mallo Ferrer, Lucas C. González Matías e Eva María Vigo Gago

  Acromegaloidismo: Estudo e caracterización
  05/07/2011 | Wilfredo Antonio Guanipa Sierra | Directores: Federico Mallo Ferrer, Mª Concepción Irene Páramo Fernández e Pablo Fernández Catalina

  Efectos do GLP-1 e Exendina-4 sobre a actividade da glándula adrenal
  28/02/2011 | Manuel Gil Lozano | Directores: Lucas C. González Matías e Federico Mallo Ferrer

  Nanosistemas para o tratamento da Diabetes Mellitus por vía transmucosa
  08/07/2010 | Ángela Valle Gallego | Directores: María José Alonso Fernández, Francisco M. Goycoolea Valencia e Federico Mallo Ferrer

  Regulación neuroendocrina de Ghrelin polo SNA, Incretinas, Endocannabinoides e Eixo Corticoadrenal. Repercusión no control da inxesta de alimentos na rata
  28/07/2008 | Mayte Álvarez Crespo | Directores: Federico Mallo Ferrer e Lucas C. González Matías

  Regulación de Ghrelin por Péptidos Insulinotrópicos (GLP-1 e Exendina-4) e sistema nervioso vexetativo na rata
  23/06/2004 | Diego Pérez Tilve | Director: Federico Mallo Ferrer

  Regulación da secreción de GH na diabetes experimental
  03/04/2003 | Yolanda M. Diz Chaves | Director: Federico Mallo Ferrer

  Regulación da secreción de Prolactina in vivo e in vitro. Modulación por estroxenos
  24/02/2003 | Carlos Spuch Calvar | Director: Federico Mallo Ferrer

  Regulación da secreción de GH pola GHRH e o GHRP-6 na diabetes mellitus tipo 1. Análise cinético e deconvolución
  27/11/1998 | Pablo Fernández Catalina | Director: Federico Mallo Ferrer

  Regulación da secreción de GH por inhibina e leptina
  01/01/1998 | Eva María Carro Díaz | Directores: Carlos Diéguez González e Federico Mallo Ferrer